هلو انجیری امروز در بازار تهران کمیاب شد و به قیمت گزافی به فروش رسید

دریافت که هلو انجیری امروز با کیفیت پایین حاوی فروکتوز کمتر و سوربیتول و گلوکز بالاتر در مقایسه با هلوهای با کیفیت بالا هستند.

با این حال، سطح اسیدیته به شدت بر درک شیرینی تأثیر می گذارد. همانطور که با مقایسه تجزیه و تحلیل شیمیایی و پروفایل های حسی نشان داده شد.

شیرینی عمدتاً با نسبت بین قندها و اسیدها، غلظت کلی اسیدهای آلی، مقدار سیترات و شیکمات و آبمیوه بودن هلو انجیری مرتبط است.

قندها بر احساس دهان تأثیر می گذارند. ویژگی ها و درک عطر؛ به طور خاص، ساکارز و سوربیتول ارتباط زیادی با طعم و عطر کلی دارند.

هلو

یک سری از مطالعات اولیه سطوح SSC را با افزایش پذیرش مصرف‌کننده یا عدم طعم آن مرتبط می‌دانستند. میزان علاقه به هلو به طور گسترده به غلظت جامد محلول رسیده (RSSC) بستگی دارد، که SSC هلوهای آماده برای خوردن است.

اتحادیه اروپا حداقل 8 درجه بریکس را برای بازار هلو انجیری ایجاد کرده است (مقررات کمیسیون شماره 1861/2004)، علیرغم پیشنهاد بسیاری از نویسندگان، معرفی مقادیر بالاتر SSC، بسته به سطح اسیدیته.

ایجاد یک ارزش جهانی و قابل اعتماد SSC، تضمین حداقل سطح رضایت مصرف کننده، یک کار دشوار است. به طور کلی، پذیرش مصرف‌کننده همراه با سطوح RSSC افزایش می‌یابد، به‌ویژه زمانی که این پارامتر کم باشد.

در ارقام اسیدی معمولی، پذیرش مصرف‌کننده با RSSC به سرعت افزایش می‌یابد تا زمانی که از یک مقدار آستانه ویژه برای هر رقم فراتر رود. سپس، افزایش بیشتر تغییرات قابل توجهی ایجاد نمی کند.

در ارقام LA، رابطه بین پذیرش مصرف‌کننده و RSSC خطی‌تر است، و به تدریج افزایش می‌یابد تا تقریباً 100% رضایت در حداکثر مقادیر RSSC افزایش یابد. علاوه بر این، محتوای قند بهینه برای هلو انجیری بسته به گروه مصرف‌کننده درگیر متفاوت است.

اهمیت درجه بندی ارقام بر اساس ویژگی ارگانولپتیک غالب آنها را برجسته کرد، سپس یک شاخص حداقل کیفیت قابل اعتماد در هر گروه ایجاد کرد، بنابراین به تطبیق ویژگی های میوه با نیازهای خاص مصرف کنندگان کمک کرد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.